Zemní práce

  Naše společnost provádí výkopové práce velkých objemů. Nejčastějším typem zakázek divize zemních prací jsou hrubé terénní úpravy:

  • logistických center, obchodních objektů
  • budování násypů a zářezů
  • dálničních a železničních staveb
  • výstavba a rekultivace skládek odpadů
  • velkoplošné skrývky ornice
  • odbahnění rybníků
  • výstavba a oprava lesních a polních komunikací
  • srovnání podkladních štěrkových a prachových vrstev pod betonové desky hal

  Zemní práce provádíme stroji firmy Caterpillar. Pro přesnou a rychlou práci jsou stavební stroje osazeny 3D a 2D nivelačními systémy od firem TRIMBLE a TOPCON. 

Všechny tyto zemní práce provádíme na profesionální úrovni pod odborným vedením vlastních stavbyvedoucích.

Máte zájem o provedení zemních prací?