Zemní práce

Naše společnost provádí výkopové práce velkých objemů. Nejčastějším typem zakázek divize zemních prací jsou hrubé terénní úpravy.

 

- logistických center, obchodních objektů

- budování násypů a zářezů

- dálničních a železničních staveb

- výstavba a rekultivace skládek odpadů

- velkoplošné skrývky ornice

- odbahnění rybníků

- výstavba a oprava lesních a polních komunikací

- srovnání podkladních štěrkových a prachových vrstev pod betonové desky hal

 

 

Zemní práce provádíme stroji firmy Caterpillar. Pro přesnou a rychlou práci jsou stavební stroje osazeny 3D a 2D nivelačními systémy od firem TRIMBLE a TOPCON. Všechny tyto zemní práce provádíme na profesionální úrovni pod odborným vedením vlastních stavbyvedoucích.

Nabídka služeb

Reference

   
  Užice I. etapa HTÚ        Prologis Užice